Thriathlon aflyst – Duathlon arrangeres

Triathlon 21/6 er desværre aflyst, da der ikke kunne skaffes nok hjælpere. Vi forsøger igen næste år!

Sæt kryds i kalenderen 20/9: Duathlon, nærmere følger…

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Næste arrangement i Sorø – sammen med Sorø Storkro, Comwell

Triathlon stævne lørdag den 21. juni kl 14 ved Sorø Storkro – hjælpere søges!

1/10 ironman: 400 svøm, 18 km cykling, 4 km løb

Flere detaljer følger…

Kontakt:

Formand Erik Rosbirk
Diget 1
4180 Sorø
Mobil 71 53 36 65, rosbirk@outlook.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Triathlon Camp, Gerlev

4 dages kursus i 5/5-9/9 2014

Se link

Ved deltagelse uden overnatning, kun 1.500,-

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Generalforsamling 2014, referat

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 25 februar 2014 kl. 18.30 i OK Sorøs klublokale – Skolevej 1 4180 Sorø.
8 medlemmer incl. bestyrelsen mødte frem : Erik Rosbirk, Gitte Bøgedal, Jørgen Aaby Nielsen, Klaus Grønhøj, Stine Wrist, Anette Kjærulf, Jan Ravnbeck og Bjarne Baaadz Lorentzen (ref. Erik Rosbirk).
Dagsorden iflg. vedtægterne.
1 valg af dirigent : Anette Kjærulf blev valgt.
2 formandens beretning : Formanden fortalte om klubben i stort og småt – vi er pt. 27 medlemmer – 2013 et godt år for klubben – mange stævner har vi deltaget i.
3 aflæggelse af regnskab for 2013 : Gitte aflagde et regnskab der viste en formue på godt 28.000 kr – årets overskud er på ca. kr. 8000.
4 indkomne forslag : Ingen forslag er indkommet.
5 valg til bestyrelsen – på valg er Erik Rosbirk (formand ) samt Karsten Svendsen . Valg af revisor : Genvalg – også til revisoren Stine Wrist.
6 fastlæggelse af kontigentet : Uændret 300 kr./årligt.
7 evt . En henvendelse fra Comwell Sorø Storkro om et samarbejde om et stævne i juni måned på en ukendt distance blev drøftet – efter snak aftaltes det der arbejdes videre med sagen om en 1/10 ironmann med svømning i Pedersborg Sø – vores Sorø Duathlonstævne afventer dato, Skoleduathlon blev drøftet – alle tiltag er meget velkomne. Svømning i Sorø Sø sættes på hjemmesiden når det bliver aktuelt – med faste svømmetider så man kan møde op når det passer en selv.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra