Referat af generalforsamling

Ordinær generalforsamling er afholdt den 19. februar 2015 – referat:

10 medlemmer inkl. bestyrelsen mødte frem: Erik Rosbirk, Gitte Bøgedal, Jørgen Aaby Nielsen, Klaus Grønhøj, Stine Wrist, Anette Kjærulf, Jan Ravnbeck, Kim Nissen, Knud Petersen samt Michael Thrysøe (referent: Erik Rosbirk).

Dagsorden iflg. vedtægterne.

1 valg af dirigent :

Anette Kjærulf blev enstemmigt valgt.

2 formandens beretning :

Formanden fortalte om klubben i stort og småt – vi er pt. 27 medlemmer – det har holdt sig nogenlunde konstant i året. 2014 igen et godt år for klubben – klubben deltog i rigtig mange stævner rundt i landet – tak til jer der har repræsenteret klubben på bedste vis – at vi samtidig har en god økonomi trods vores lave kontigent er jo dejligt.

3 aflæggelse af regnskab for 2014 :

Gitte fremlagde et regnskab, der viste en formue på godt 35.000 kr – årets overskud er på ca. kr. 6000, primært tjent på duatlonstævnet

4 indkomne forslag  :

Ingen forslag er indkommet.

5 valg til bestyrelsen :

- på valg er Jørgen Aaby Nielsen der blev genvalgt, Karsten Svendsen ønskede ikke genvalg, så ny mand i bestyrelsen er valgt Klaus Grønhøj  velkommen til Klaus har en fortid i OTK (Odense) som er landet største klub men bor nu i Sorø. Valg af revisor : Genvalg – til revisoren Stine Wrist.

En tak samtidig til Jan for at bestyre hjemmesiden på bedste vis – tak

Slutteligt skal lyde en tak til Karsten for din tid i klubben.

6 fastlæggelse af kontingentet :

Uændret 300 kr./årligt incl. licens til DTrif.

7 evt .

Det blevet aftalt, at vores Sorø Duathlon 2015 bliver afholdt den 12. september kl. 13 med start fra Feldskovvej (samme sted som sidst) – dog skal en ny cykelrute undersøges mht. en bedre trafiksikkerhed.

Pris for deltagelse børn kr. 25,-  – voksne kr. 100,-

Annonce i Ugeblade er en mulighed for at opnå måske 75 deltagere.

Hvad skal vi bruge vores penge til  ? – tøj måske ? – Stine Wrist undersøger noget om klubtøj.

Fælles svømmestart i Sorø Sø sættes på hjemmesiden, når det bliver aktuelt – formentlig i slutningen af maj. Hold øje med hjemmesiden. Der sættes faste svømmetider, så man kan møde op, når det passer en. Husk badehætte og tag hensyn til andre.

Hjemmesiden: når du har været til stævne så skriv til webmasteren om stævnet med ris og ros til brug for andre.

SKS tri afholder stævne den 17 maj ved Kongskilde, de har spurgt om vi er interesseret i at hjælpe – Gitte Bøgedal kontakter dem for nærmere info.

Husk at der er rigtig mange tristævner i vores nærområde – som nævnes kan Holbæk i august, Herlufsmagle i august, Kanaltri i Næstved i juli osv.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Generalforsamling 2015, alle er velkomne, også evt. nye medlemmer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 19. februar 2015 kl. 18.30 i OK Sorøs klublokale  -  Skolevej 1, 4180 Sorø – indgang i porten og så til højre.

Er du muligt nyt medlem, og ønsker at høre mere om sporten, er du også meget velkommen.

Giv besked om du kommer til kasseren mail virak@mail.dk senest den 10. februar – klubben giver pizza og drikkevarer – derfor er tilmelding nødvendig.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. valg af dirigent
  2. formandens beretning
  3. aflæggelse af regnskab for 2014
  4. indkomne forslag
  5. valg til bestyrelsen – på valg er Karsten Svendsen ( ønsker ikke genvalg) samt Jørgen Aaby Nielsen. Valg af revisor.
  6. fastlæggelse af kontigentet : der foreslås uændret kr. 300 årligt
  7. evt .
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Suså Tri: 1/10 ironman

Suså Svømmeklub i Herlufmagle arrangerer sit årlige tri sidste søndag i august: 1/10 ironman afholdes i 2015 den 30. august – et rigtigt godt arrangement, hvor der er plads til nye triatleter – alle kan være med.

Svømning i opvarmet bassin. Se mere på deres hjemmeside, klik her

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Invitation til åbent vand VIP aften i Sorø 26.juni

DGI inviterer til gratis åbent vand VIP aften torsdag d. 26. jun. 2014, kl. 18.30 – 21.30.

Kom og svøm i Sorø Sø med vores instruktører, få inspiration til din træning og hør om DGI’s nye åbent vand grunduddannelse som er for alle, der ønsker at lave aktiviteter i og omkring åbent vand i deres forening.  

Svømningen er primært for begyndere og let øvede svømmere, men alle er velkomne.

Tilmelding er påkrævet. Du kan læse mere og tilmelde dig her: link

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra