Svømmetræning sommer 2016

Der er svømmetræning i Sorø Sø hen over sommeren – og den er ved at starte op nu…

– koordinér evt. på facebook. Tiderne er:

  • tirsdag og torsdag kl. 18.30 fra broen ved springvandet ved akademihaven – lavt vand
  • tirsdag og torsdag kl. 19.30 fra pynten/bænken nedenfor Parnasvej 14 (Nanna, parkering i rabatten) – dybt vand, for øvede
  • søndag kl. 10 fra Parnasvej 14 (se ovenfor)

– uformelt fremmøde, så man kan ikke altid regne med, at der er nogen, men oftest…

– andre tidspunkter kan aftales indbydes – det hænder at der arrangeres havture

– se også facebook-gruppen

– HUSK badehætte med tydelig farve

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Referat af generalforsamling 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 25 februar 2016 kl. 18.30 i OK Sorøs klublokale  -  Skolevej 1 – 4180 Sorø.

9 medlemmer incl. bestyrelsen mødte frem : Erik Rosbirk, Gitte Bøgedal, Jørgen Aaby Nielsen, Klaus Grønhøj, Stine Wrist, Sanne Flade Larsen, Kenneth  Larsen, Ken Pedersen og Kim Nissen (ref. Erik Rosbirk).

Dagsorden iflg. vedtægterne.

1 valg af dirigent :

 Stine Wrist blev enstemmigt valgt.

2 formandens beretning :

Formanden omtalte klubben i det forgangne år – vi er pt. 29 medlemmer – det har holdt sig nogenlunde konstant i året. 2015 var normalt  år for klubben – klubben deltog i rigtig mange stævner rundt i landet – tak til jer der har repræsenteret klubben på bedste vis – at vi samtidig har en god økonomi trods vores lave kontigent.

3 aflæggelse af regnskab for 2015 :

Gitte fremlagde et regnskab, der viste en formue på godt 30.000 kr – årets underskud er på ca. kr. 5000, primært pga. Duatlonstævnet i september hvor der desværre ikke kom så mange og vi havde købt en del præmier Omlægning af kontigent pga. klubmodul indvirkede også på regnskabet.

4 indkomne forslag  :

Ingen forslag er indkommet.

5 valg til bestyrelsen :

- på valg er Erik Rosbirk der blev genvalgt, Gitte Bøgedal der blev genvalgt.

Begge valgt for 2 år – Gitte meddelte det er sidste periode for hende .

Valg af revisor : Genvalg – til revisoren Stine Wrist.

En tak samtidig til Jan Ravnbeck for at have bestyret hjemmesiden på bedste vis, posten er stadig ledig.

6 fastlæggelse af kontigentet :

Uændret 300 kr./årligt incl licens til DTrif.

7 evt .

Hvad vil vi med klubben ? – er vi bare licensklub eller skal vi påtage os stævner etc. Forslagene ses nedenfor.

Det er Klubbens medlemmer der er med til at sætte dagsorden og ikke kun bestyrelsen, DERFOR er alle tiltag velkomne.

Det blevet aftalt,  at vores Sorø Duathlon sættes på standby i 2016.

Kim Nissen undersøger marked omkring klubtøj, det kan være en tridragt samt trøje og bukser – deadline ca. 14 dage – klubben giver tilskud til tøjet.

Fælles svømmestart i Sorø Sø sættes på hjemmesiden når det bliver aktuelt – formentlig i slutningen af maj hold øje med hjemmesiden– der sættes faste svømmetider så man kan møde op når det passer en, husk badehætte og tag hensyn til andre.

Hjemmesiden : vi mangler en webmaster var det noget for dig ?  kontakt bestyrelsen.

OBS : nyt tiltag – Sorø Sø hop – Sanne Flade Larsen undersøger muligheder ved evt. Parnas – sammen med Parnasfolk –  deadline 14 dage – det er en form for svøm og løb.

Husk der er rigtig mange tristævner i vores nærområde – som nævnes kan Holbæk i august . Herlufsmagle i august , Kanaltri i Næstved i Juli, Karrebæksminde tri – Stevns tri osv.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Generalforsamling 25/2

Sorø Triathlon Klub afholder ordinær Generalforsamling den 25 februar kl 18.30 i OK Sorøs Klublokale  Skolevej på Frederiksberg/Sorø

Dagsorden i henhold til vedtægterne – på valg er formand og kasseren – mød op og vær med til at præge vores fremtid

Klubben er vært ved pizza og øl/vand – tilmelding til formanden

Hilsen bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Sorø Duathlon 2015, resultater

KORT TID
ANDERS LORENTZEN 00:51:12
JACOB RAVN 00:51:52
RASMUS LORENTZEN (B) 00:55:45
ANNE MARIE BLUHM 00:59:34
LARS NIELSEN 01:00:50
MIKAL JENSEN 01:08:15
METTE SKYDSGAARD 01:08:15
VIBE STENDELL BØGEDAL (B) 01:25:29
KURT NIELSEN 01:33:03
SARA GOTTLIEB dns
THOR BENDIX MADSEN dns
LANG TID
JOHAN POULSEN 01:27:21
THOR BENDIX MADSEN 01:30:09
HANS-HENRIK SCHYTT 01:45:10
LASSE FREISLEBEN 01:56:56
JOY HAAGENSEN 01:57:20
NICOLAI P.P.S. HAAGENSEN 02:16:15
JEAN CHRISTOPHE PELLETIER 02:20:40
KRISTIAN OLSEN dns
ALLAN GOTTLIEB dns
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra