Generalforsamling 25/2 2018 kl 15.00 på Esbern Snaresvej 27, 4180 Sorø

Kære medlemmer, det er endnu engang ved at være tiden til at vi skal afholde generalforsamling.
Der vil blive afholdt generalforsamling jævnfør vores vedtægter.

I år skal vi have valgt en ny formand, Erik ønsker ikke genvalg, bestyrelsen har fundet en som de vil pege på, og som også er villig til at stille op til posten. Vi skal have valgt et medlem til bestyrelsen, Klaus stiller op og modtager gerne genvalg, desuden skal der vælges en suppleant til bestyrelsen.

Der vil være en del ting i år, så det er vigtigt at folk kan afse de her par timer i kalendere, kan man ikke personligt deltage, er det vigtigt at man laver en fuldmagt til en anden, så vi kan tælle denne stemme med under afstemningen.

Hvis man har nogle punkter til eventuelt, eller emner som vi skal have drøftet ser vi meget gerne at disse er bestyrelsen i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen.

I må meget gerne melde retur om i deltager, så vi på den måde bedst muligt kan disponere over indkøb til dagen.

Tilmeldinger kan gøres på mail til Lars Ishøj, dansikring2@gmail.com

Generalforsamlingen vil i år blive afholdt på følgende adresse: 

Esbern Snaresvej 27 4180 Sorø