Referat af generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 21. februar 2017 kl. 18.30 i OK Sorøs klublokale – Skolevej 1 – 4180 Sorø.

Til stede var:

Erik Rosbirk (ref.) Kenneth Mau Larsen, Jørgen Aaby Nielsen, Michael Trysøe, Gitte Bøgedal ,  Kim Nissen,  Knud Wenzell, Klaus Grønhøj,  Lars Ishøj,  Jeanette Olm,  Kræsten Niemann samt Jean-Christophe Pelletier. (12 stk.)

Dagsorden iflg. vedtægterne.

1. valg af dirigent:

Kræsten Niemann enstemmigt valgt – der konstaterer, at GF er indvarslet efter vedtægterne.

2. formandens beretning: En kort beretning om et stille år.

Vi er 37 medlemmer dd. jf. klubmodul – hvoraf 12 medlemmer ikke har betalt/fornyet deres kontingent pt. Gør det snarest ellers ryger licensen.

Klubben har deltaget i flere stævner i ind- og udland – samtidig kan vi glæde os over vi har en rigtig god økonomi. Tak for samarbejdet i bestyrelsen skal lyde herfra.

Klubben fylder som bekendt 30 år her den 1 marts 2017 og hører til en af de ældste i landet.

3. aflæggelse af regnskab for 2016:

Kassereren fremlagte et regnskab der viser en kassebeholdning på godt kr. 25.000 samt noget merchandise (tøj). Desuden er vores grej ikke medregnet.

4. indkomne forslag:

Ingen forslag er modtaget.

5. valg til bestyrelsen:

På valg er Jørgen Aaby Nielsen samt Gitte Bøgedal – begge ønsker ikke genvalg – nyvalg som næstformand blev Kræsten Niemann og Michael Trysøe som kasserer og som ny bestyrelsessuppleant er valgt Lars Ishøj.

Revisor Stine Wrist blev genvalgt samt Jørgen Aaby Nielsen som ny revisor suppleant.

Tak til Jørgen og Gitte for jeres store indsats for klubben.

6. fastlæggelse af kontingentet:

Uændretkr. 300 – hvoraf forbundet modtager de kr. 200 for licensen som alle har.

7. evt.

Klubtøjvores tøjmærke bibeholdes – Kim Nissen er tovholder og kontaktperson – et forslag om en klubaften blev stillet fra Jeanette Olm – god ide – et ad hoc træningsudvalg blev nedsat ved Kim Nissen samt Kenneth Mau Larsen de fremkommer med tider om svømning og løb / cykling.  Kræsten Niemann vil gerne påtage sig webmasterjobbet samt evt. modernisere hjemmesiden – klubben siger tak – Erik kontakter webmaster Jan Ravnsbeck for en overlevering. Klubben takker Jan Ravnsbeck for indsatsen indtil nu.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *